2014/02/07

Treballant per a un major coneixement de la poesia visual.

Treballant per a un major coneixement de la poesia visual.

Treballant per a un major coneixement de la poesia visual.

"En primer lloc, l’11 de febrer s’inaugurarà una mostra de Poesia Visual organitzada per l’Asociación de Escritores de Euskadi/Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE) que recollirà les obres seleccionades del Primer i Segon Premi Internacional de Poesia Visual “Juan Carlos Eguillor” i la projecció d’una vintena de poemes objecte i poemes visuals de Joan Brossa. Els poemes brossians, escollits per nosaltres mateixos, estan directament vinculats amb les peces exposades. L’exposició es podrà visitar fins a finals de març i durant aquest temps organitzarem una taula rodona amb poetes visuals de renom".
No hay comentarios:

Publicar un comentario